ابراهیم یزدی؛ باز هم شکستن سنگ قبر/ اینها کی هستند؟

5 سال قبل، همین کار را با سنگ قبر این چهره‌های فرهنگی هم انجام داده بودند: مدیا کاشیگر، احمد شاملو، ایرج افشار و محمد علی سپانلو که آنها هم شکسته یا ربوده شدند.