معاون رئیسی: آینده روشنی پیش روی ملت بزرگ ایران خواهد بود

سید محمد حسینی: دولت نمی‌تواند همه منابع خودش را صرف هزینه‌های روزمره کند و اقدامات عمرانی و فعال کردن مراکز تولیدی و صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.