ببینید | مواجهه ناگهانی خرس سیاه با کوهنورد در ژاپن

کوهنوردی که در کوه فوتاگو ژاپن در حال پایین آمدن از یک خط الراس صخره‌ای بود، ناگهان با یک خرس سیاه مواجه شد. لحظه مواجهه خرس وحشی با او را ببینید.