رئیس دانشگاه شهیدبهشتی: دانشجویان در چارچوب قانون حق اعتراض دارند/ مجبور شویم دانشجوان خاطی را به روان‌پزشک ارجاع می دهیم

ممکن است مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره یا روان‌پزشک ارجاع دهیم، چرا که قرار نیست امنیت ۲۰ هزار دانشجو را به خاطر تعداد حداقلی از دانشجویان که خاطی هستند به خطر بیندازیم.