فواید خنده برای سلامتی؛ چرا زنان بلندتر و طولانی‌تر می‌خندند؟/ انواع خنده و معانی آن‌ها

در خنده واکه‌محور، خنده معمولا طولانی‌تر است و ویژگی‌هایی شبیه آواز دارد. این نوع خنده معمولا با آواهایی چون «هاها/هی‌هی/هوهو» شروع می‌شود. از طرف دیگر، خنده‌های اصطکاکی، شامل آواهایی است که از گلو خارج می‌شوند و شبیه حروف بی‌صدا و البته غرغر هستند.