قانون حجاب؛ از فریضه تا حکم قانونی

فارغ از جنبه شرعی، اين قانون عملا از الزامات يك قانون تضمين‌شده بی‌بهره است. همچون قوانينی که درباره استفاده از ويدئو و يا تجيهيزات ماهواره وضع شده بود و امروز به قوانين متروك پيوسته‌اند.