پاسخ سازندگان سریال «تاج» به انتقادها / نگرانی‌های خاندان سلطنتی از افشای رازها

تصمیم سریال «تاج» برای نمایش هست و نیست جنگ بین چارلز و دایانا نگرانی‌هایی را در قصر به وجود آورده است.