۱۰ حقیقت خواندنی در مورد کشور آفتاب تابان یعنی ژاپن

حقایقی در مورد کشور ژاپن کشور ژاپن یکی از کشورهایی می‌ باشد که جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده که به زبان مردم بومی آن نیوتون یا نیهون تلفظ می‌ شود و جاذبه‌ های بسیاری را درون خود جای داده ‌است، این کشور از ۶۸۰۰ جزیره برخوردار است و هیچ مرز مشترکی با … ادامه