اطلاعات جدیدی از بازی Lies Of P منتشر شد

اطلاعات جدیدی از بازی Lies Of P منتشر شد اطلاعات جدیدی از بازی Lies Of P منتشر شدشما در ایستگاه متروکه Krat ، شهری که غرق در جنون و خودخواهی است بیدار می‌شوید، در مقابل شما یک یادداشت قرار داره که نوشته :آقای ژپتو رو پیدا کن ، او در این شهر است برای پیدا … ادامه